Informatie en nieuwe Leden

Welkom op onze fraai gelegen en actieve club waar veel te doen is. we zijn uniek doordat onze gravelbanen 12 maanden per jaar open zijn, een beachtennisveld,  trimtennis voor een laagdrempelige start en nog veel meer.  

Wat kunt u doen?

Je hebt veel te kiezen bij ons. Speel je graag zelf vrij of wil je  in groepsverband spelen of lessen nemen?  Zowel de recreant als de competitiespeler kan terecht. Er zijn korte en lange evenementen en activiteiten.

Denk aan:

  • Onbeperkt vrij spelen.
  • er is een voorjaar en najaarscompetitie bij zowel de officiële  KNLTB of ITA competitie. (Vragen bij TC@tvstort.nl)
  • Trimtennis: een combinatie ven les en vrij spel in een groep? Elke maandag avond. Je bent vrij om te komen.
  • Elke 14 dagen samen spelen in een open groep. Gezelligheid en spelen staat voorop.  NCNCS (Niet Competitie voor Niet Competitie Spelers). Op de zondagmiddagen en zaterdagavond tijdens competitie.
  • Toernooien van één dag: Tiebreak toernooi, 75+ Toernooi, Ouder&Kind Toernooi, Leerlingentoernooi, Dubbel Blind Date Toernooi en Stratentoernooi.
  • Open toernooien voor jeugd en senioren.
  • Inloopochtenden voor dames en heren op de dinsdag, woensdag en donderdag ochtend.

Winterlidmaatschap voor niet leden die heerlijk buiten willen spelen in de winter.

Zomerlidmaatschap voor niet-leden om lekker onbeperkt te tennissen in de zomermaanden.

Tennisvereniging ’t Stort speelt op het idyllisch gelegen tennispark met bomen omringd tussen de Snoekgensheuvel en het Van Randwijck huis. We hebben vijf gravelbanen met verlichting en een karaktervol clubhuis. We zijn een gezellige lokale club die op stedelijk niveau goed meedraait. Kenmerkend in vergelijking met andere verenigingen in Amersfoort Zuid is dat je vaak kunt spelen en we 12 maanden op gravel kunnen spelen!  Dat is uniek voor gravelbanen in de stad! Het tennispark ligt aan de Saffierweg 1 te Amersfoort. De ingang is tussen de Kingmaschool en het Van Randwijckhuis verzorgingstehuis, waar ook het parkeerterrein ligt. De fietsenstalling bevindt zich aan het begin van het park.

Wanneer kan ik spelen? 

Uniek is dat onze gravelbanen het hele jaar open zijn! Er is een beperkt hollands weer risico. Via de webcam kunt u zien of er plassen staan. Bij andere situatie, zoals opdooi, hangen de netten omlaag. De speeltijden inclusief gebruik van verlichting zijn de hele week van 9.00 tot 23.00 uur. Je KNLTB pas geeft toegang tot het park en clubhuis (incl wc’s, koffie en automaat en baanverlichting).

Wintertennis

De winterperiode loopt van 1 Oktober t/m 15 maart.

  • Bij sneeuw en dooi  in de ondergrond mag er niet gespeeld worden. De netten hangen dan omlaag.

Maatschappelijke betrokken in Amersfoort Zuid

Voor schooljeugd, buurtbewoners en verpleeghuis Van Randwijckhuis zijn vele projecten en samenwerkingen. Er zijn clinics voor de jeugd: de Kingmaschool voor speciaal onderwijs; middelbare school leerlingen van het Corderius; lagere school Aloysius. In de winter zijn er kaartavonden voor leden en buurtbewoners. Toeschouwers en en bewoners van het verpleeghuis zijn welkom op het terras. Kortom, ’t Stort is een betrokken club in Amersfoort Zuid.

Clubhuis en terras

De kleedkamers, toiletten en zelfservice in het clubhuis zijn het hele jaar open voor leden van 9.00 tot 24.00 uur.

De bar is open op de meest geschikte momenten voor leden. Met name in het voor- en naseizoen, van 1 april t/m 1 oktober. In de zomervakantie en winter is er zelfservice tenzij een evenement, competitie of training extra bardiensten verzorgt.

Het terras is open van 9.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur. Daarna mag het terras niet gebruikt worden.

Lees meer over de terrasregeling van ’t Stort (PDF)

Bardiensten

Onder het motto “van de leden voor de leden” wordt onze bar door eigen leden gerund. Dat geeft veel betrokkenheid bij de club.  Bij aanvang van het seizoen kunt je jouw bardiensten inplannen. Afkoop is ook mogelijk. Als je achter de bar staat moet je onze richtlijnen voor verantwoord alcoholgebruik in acht nemen.

Voorrang jeugd op wachtlijst

Om gezinstennis te stimuleren krijgt een nieuw jeugdlid voorrang als een ouder/verzorger al lid is. Dit geldt regelmatig bij een wachtlijst voor de jeugd.

Nieuwe leden informatie

Deze worden na aanmelding via de leden administratie,  welkom geheten door één van onze gasvrouwen of -heren. Heb je vragen over de gang van zaken, zoekt je een tennismaatje?  wil je ergens aan meedoen? Neem contact op met bestuur@tvstort.nl

Aanbieding.  Word je senior lid via een bestaand Stort senior lid van de club ontvangt deze 20 euro aan consumptie bonnen. Zo hebben jullie er samen plezier van :-). Graag op het aanmeldformulier de naam van het clublid vermelden.

Proberen of introducés

Uitproberen of introductie kan. Je kunt zelf langskomen of als  introducé met een Stortlid meekomen.

Het Stortlid geeft de introducé op bij de bardienst die de namen van het Stortlid en de introducé invult in het introducéschrift. Na betaling van € 4,-voor senior (18 jaar en ouder) en € 2,50 voor een junior introducé (tot en met 17 jaar) geeft de bardienst een introducépas af. Deze pas is alleen die dag geldig en moet weer worden ingeleverd bij de bardienst. Het afhangen is verplicht. Je kunt maximaal 3 keer dezelfde introducé introduceren.

Op maandag avond is er trimtennis en kun je een keer meedoen.  Voor 3 euro krijg je een mix van groepsles en vrij spel.

Jeugdlidmaatschap  en ondersteuning door sportfonds kan via de club. algemene vragen via link naar sportfonds gemeente. Specifieke vragen via ledenadmin@tvstort.nl

Informatie

De website is het belangrijkste nieuwsorgaan van de club. Daarnaast wordt er gerichte informatie verstrekt per e-mail.

 

De werkwijze van de vereniging staat in meer detail beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement. Zie ook het gebruik van ledenpassen.

Voor een overzicht van soorten lidmaatschappen  en bijbehorende contributies, zie onze contributiepagina.

Vragen

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar ledenadm@tvstort.nl