Training

36815_tennis01color[1]

Zomertraining

Bij de contributie voor jeugdleden van Tennisvereniging ’t Stort is de zomertraining inbegrepen (19 keer). Dit betekent dat alle jeugdleden één uur les per week krijgen aangeboden. Er is wel de mogelijkheid om vaker dan één uur les per week te volgen. Deze lessen worden verzorgd door de trainers van Tennisschool Hooijer:

Zomer inschrijfformulier jeugd : www.tennisschoolhooijer.nl

 

Wintertraining

Bij tennisvereniging ’t Stort is het mogelijk om het hele jaar door te tennissen op gravelbanen. In de wintermaanden wordt ook lesgegeven (16 keer). Deze lessen zijn niet inbegrepen in de contributie voor jeugdleden. Meer info :

Winter inschrijfformulier jeugd : www.tennisschoolhooijer.nl

 

Nieuwe jeugdleden dienen zich eerst aan te melden als lid. Aanmelden als lid kan via aanvraag lidmaatschap. http://www.tvstort.nl/wp3/wp-content/uploads/2014/02/Aanvraag-lidmaatschap-2017.pdf

Voor meer informatie kunt u mailen/bellen naar :

 

 

Lesreglement Jeugdtrainingen TV ’t Stort

HET LESREGLEMENT TENNISSCHOOL HOOIJER GAAT IN PER April 2016. ALLE TRAININGEN DIE VANAF DAT MOMENT WORDEN GEGEVEN ZIJN ONDERHEVIG AAN HET LESREGLEMENT. ALGEMENE PUNTEN

Een lesuur bedraagt 50 minuten;

 • Het invullen van het inschrijfformulier is bindend, bij geen deelname zal de contributie of het lesgeld (in geval van wintertraining) toch in rekening worden gebracht;
 • Is er geen ruimte binnen de opgegeven beschikbaarheid dan neemt Tennisschool Hooijer contact op met de deelnemer;
 • De indeling wordt gemaakt door Tennisschool Hooijer op basis van niveau, leeftijd en beschikbaarheid;
 • De trainer heeft het recht deelnemers die de training verstoren weg te sturen. Deze les kan niet worden ingehaald en er vindt geen restitutie van de contributie of lesgeld plaats;
 • Er vindt geen restitutie van de contributie of lesgelden plaats indien de deelnemer onverwacht niet kan deelnemen aan de training (bijvoorbeeld bij blessure);
 • Bij ziekte of verhindering wordt dit doorgegeven aan de trainer; Ziekte of verhindering van een speler geeft geen recht op teruggave lesgeld, noch wordt de les ingehaald;
 • Als een les niet door kan gaan door ziekte of verhindering van de trainer, dan zal deze les ingehaald worden of voor een geschikte vervanger gezorgd worden of er zal een andere passende regeling worden getroffen;
 • Er worden 19 zomerlessen en 16 winterlessen (buiten) gegeven. Winterlessen zullen zo veel mogelijk in de praktijk op de tennisbaan plaats vinden, als er langere tijd slecht weer is zal er overgegaan worden naar alternatieve trainingen zoals theorieles of conditietraining;
 • Eenmaal aangevangen lessen die vanwege weersomstandigheden af worden gebroken zullen niet ingehaald worden;
 • Er zijn geen lessen in de zomer- en kerstvakantie;
 • Deelname aan de trainingen zijn op eigen risico. Tennisschool Hooijer en TV ‘t Stort zijn niet aansprakelijk voor enige schade noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten;
 • Wanneer de trainingen geen doorgang kunnen vinden, in verband met de weersomstandigheden, dan zal dit zo snel mogelijk gemeld worden op de website van TV ’t Stort, www.tvstort.nl onder het kopje ”mededelingen”.