Pilot Sportpark Vermeerkwartier/Dorrestein

Pilot Sportpark Vermeerkwartier/Dorrestein:
Samenhangend en breder aanbod van sportactiviteiten

Na de kick-off op 6 december bij MBO Amersfoort hebben de eerste vervolgsessies van de pilot sportparken plaatsgevonden. De pilots hebben als doel een masterplan te maken dat moet leiden tot een versterking door een samenhangend en breder (overdag) aanbod van sportactiviteiten (in aanvulling op het reguliere sportaanbod), effectieve en efficiënt ingerichte sportparken die toekomstbestendig zijn, en een inspirerend voorbeeld vormen voor andere sportparken/verenigingen.

De clubs van sportpark Bokkeduinen/Birkhoven hebben een eerste gezamenlijke sessie bij AV Triathlon gehad op woensdag 17 januari. Voor sportpark Vermeerkwartier/Dorrestein vond deze op woensdag 24 januari plaats bij tennisvereniging ‘t Stort. Onder leiding van bureau Fonkel gingen de betrokken verenigingen aan de slag om per sportpark hun eigen stip op de horizon te zetten. Ook werd nagedacht en gefilosofeerd over waar men als park over 5 à 10 jaar wil staan. Vragen die op de avond werden beantwoord waren onder meer: wat we willen betekenen voor de sport, en hoe willen als sportpark een maatschappelijke bijdrage leveren.

In de sessies die hierop volgen wordt per sportpark ingegaan op de wensen, demografische ontwikkelingen en de daarbij passende mogelijke oplossingen voor de korte en middellange termijn. Hierbij worden relevante vertegenwoordigers van de wijken (buurtnetwerkers, BSC’s), onderwijs, bedrijfsleven etc. uitgenodigd. Daarna wordt de profilering per sportpark verder vormgeven en wordt op basis van de eerder verzamelde input een kernverhaal gepresenteerd. Hiermee kunnen de individuele sportparken zich naar buiten presenteren. Ten slotte worden de plannen voor de diverse pilots verder uitgewerkt tot concrete presenteerbare en uitvoerbare plannen.

Het plan voor de Pilot Sportparken vindt u hier (PDF).