Voorjaarscompetitie 2018

Hier tref je het inschrijfformulier voor de voorjaarscompetitie aan.

De aanvoerders van het afgelopen jaar hebben deze al ontvangen.

Als je met een team competitie zou willen spelen, graag het formulier invullen en opsturen dan wel in de kantine neerleggen met vermelding per mail, dat je dat gedaan hebt.

Inschrijven als individu kan ook. De TC zal dan kijken of je ergens bij een team te plaatsen bent.

Let je even op de inleverdatum? 23 november

De teams , die afgelopen seizoen hebben gespeeld hebben in principe voorrang, maar de TC kan hier in voorkomend geval van afwijken.

Het kan zijn, dat jouw competitie niet op het inschrijfformulier staat(of jullie willen wat anders dan vorig jaar). Je kunt deze dan invullen op de laatste regel van het formulier.

Met sportieve groeten,

Namens de TC

Mike