Daka Open Stort Toernooi 2018 (ITA)

Vanaf 25 augustus gaat het Daka Open Stort Toernooi 2018 (ITA) weer van start.Wil je erbij zijn schrijf je dan op tijd in.
Vorige jaren moesten we een hoop mensen teleurstellen, omdat we meer dan vol zaten.
We gaan er weer een mooi feest van maken, zoals jullie van ons gewend zijn.
Schrijf je hier in.

Pilot Sportpark Vermeerkwartier/Dorrestein

Pilot Sportpark Vermeerkwartier/Dorrestein:
Samenhangend en breder aanbod van sportactiviteiten

Na de kick-off op 6 december bij MBO Amersfoort hebben de eerste vervolgsessies van de pilot sportparken plaatsgevonden. De pilots hebben als doel een masterplan te maken dat moet leiden tot een versterking door een samenhangend en breder (overdag) aanbod van sportactiviteiten (in aanvulling op het reguliere sportaanbod), effectieve en efficiënt ingerichte sportparken die toekomstbestendig zijn, en een inspirerend voorbeeld vormen voor andere sportparken/verenigingen.

De clubs van sportpark Bokkeduinen/Birkhoven hebben een eerste gezamenlijke sessie bij AV Triathlon gehad op woensdag 17 januari. Voor sportpark Vermeerkwartier/Dorrestein vond deze op woensdag 24 januari plaats bij tennisvereniging ‘t Stort. Onder leiding van bureau Fonkel gingen de betrokken verenigingen aan de slag om per sportpark hun eigen stip op de horizon te zetten. Ook werd nagedacht en gefilosofeerd over waar men als park over 5 à 10 jaar wil staan. Vragen die op de avond werden beantwoord waren onder meer: wat we willen betekenen voor de sport, en hoe willen als sportpark een maatschappelijke bijdrage leveren.

In de sessies die hierop volgen wordt per sportpark ingegaan op de wensen, demografische ontwikkelingen en de daarbij passende mogelijke oplossingen voor de korte en middellange termijn. Hierbij worden relevante vertegenwoordigers van de wijken (buurtnetwerkers, BSC’s), onderwijs, bedrijfsleven etc. uitgenodigd. Daarna wordt de profilering per sportpark verder vormgeven en wordt op basis van de eerder verzamelde input een kernverhaal gepresenteerd. Hiermee kunnen de individuele sportparken zich naar buiten presenteren. Ten slotte worden de plannen voor de diverse pilots verder uitgewerkt tot concrete presenteerbare en uitvoerbare plannen.

Het plan voor de Pilot Sportparken vindt u hier (PDF).

Inplannen bardiensten seizoen 2018

Inplannen bardiensten seizoen 2018.

Best Stortleden,

Binnenkort krijgen jullie via de mail een uitnodiging voor het inplannen van de bardiensten voor komend seizoen. Het inplannen kan niet meer via afhangbord, maar we gebruiken vanaf dit seizoen de nieuwe bardienstenplanner van KNLTB.club. In de uitnodiging vind je de gegevens die je nodig hebt om in het nieuwe programma in te loggen en je diensten te plannen. Op deze pagina vind je meer uitleg over de nieuwe planner. Lukt het je toch niet om je bardiensten te plannen, stuur dan een mail naar bc@tvstort.nl.

De regels van de bardiensten op een rijtje:

 1. We vragen iedereen die op 1 januari 18 jaar of ouder is bardiensten te draaien. Hiervoor hanteren we een puntensysteem. Voor bardiensten van drie uur op drukke tijden (zoals tijdens competities en evenementen) of voor avonddiensten van 4 uur krijg je 4 punten. Voor de overige bardiensten krijg je 3 punten. Het is de bedoeling dat je op deze manier twaalf punten verzameld.
 2. Wil je geen bardiensten draaien, dan is er de mogelijkheid je bardienst (geheel of gedeeltelijk) af te kopen door € 6,75 per punt over te maken naar rekening NL90 INGB 0000 1608 75 ten name van TENNISVERENIGING T STORT. Stuur in dat geval even een mail hierover naar de barcommissie (bc@tvstort.nl).
 3. Omdat de eerste toernooien en competitie al vroeg beginnen en ervoor te zorgen dat de bar dan open kan zijn, is de deadline voor het inplannen van je diensten (of afkoop van je diensten) 15 maart. Mocht je dan je bardiensten nog niet hebben gepland zal het volledige afkoopbedrag worden geïncasseerd.
 4. Meer informatie over de bar en de bardiensten kun je vinden op tv@tvstort.nl

Haal je certificaat Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) en maak kans op een leuke verrassing.

Volgens de Drank- en Horecawet zijn wij als vereniging verplicht iemand achter de bar te hebben staan die in het bezit is van een IVA-certificaat (Instructie Verantwoord Alcohol schenken). Ons huidige alcohol-register is niet meer voldoende. Wanneer wij niet-gecertificeerd personeel achter de bar hebben staan lopen we bij controle het risico op een forse boete en zetten we onze vergunning op het spel.

Dus, ben je bardienstplichtig en heb je de Instructie Verantwoord Alcohol schenken nog niet gelezen en het certificaat nog niet behaald, dan verzoeken wij jullie dit z.s.m. te doen. Op deze pagina vind je hoe je dat kunt doen.

Voor elk 20e certificaat dat we ontvangen wacht een leuke verrassing!

Met vriendelijke groeten,

Ton Verstaij en Anita Stam

Barcommissie T.V. ‘t Stort

Algemene Ledenvergadering 2018

Graag nodigen we alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdagavond 25 januari vanaf 20.00 in het clubhuis.

Laat je informeren over financiële en bestuurszaken, planning bardiensten, evaluatie beachtennis, planning onderhoud en stand van zaken rondom huur/aankoop grond bij de entree en denk mee over het rookbeleid op ’t Stort.

We sluiten de avond af met een borrel.

Tot de 25ste.

Het Bestuur

2018 ALV Agenda

2017 ALV Conceptverslag

Evaluatie Uitgangspunten en aanpak Beachtennis 2017

van de voorzitter

De winter is vorige week echt binnengerold met 20 cm sneeuw. De hoofdtrainer Ronald en stagiaires maken van de nood een deugd. Met de jeugd werd er een mega sneeuwpop gemaakt.

Er is weer veel gebeurd. De najaarscompetitie is afgelopen met record inhaalwedstrijden van veteranen 1. De laatste in wegwaai IJburg. Succes was er voor de jonge dames jeugd op zondag en de dames op vrijdagavond. Gefeliciteerd.

Gezellige drukte bij de interne competitie die alle open gaatjes pakken om te spelen. Zelfs op de zondagochtend! Natuurlijk de actieve jeugdspelers van 6 t/m 10 jaar komen maandelijks voor de oranje en rood worldtour met ouders, opa’s en oma’s aan de kant.

Ondertussen waren er de nodige activiteiten: Beachclinics voor Mavomuurhuizen, een nieuwe training reactievermogen en stagelopen door Jesse, Jort en Maaike bij Tennisschool Hooijer.

Er ontstond een nieuwe traditie met een culinair “Stort diner” voor en door onze vrijwilligers. Perfect in ons gezellige clubhuis, met bijzondere creaties om je vingers erbij op te eten. Een prachtig voorbeeld van verbondenheid. Daar genieten we van.

Een ander primeur was een heus digitaal voetbal toernooi op de club. Het eerste FIFA toernooi. De 2018 versie.

Ontwikkelingen:

 • Sinds deze week hebben we nieuwe buren in het van Randwijckhuis. We heten hen van harte welkom, met name onze leden Jonah en vriendin.
 • We zijn in overleg over het behouden van onze achter toegang.
 • Er komt beter licht op de parkeerplaatsen en eerste beachvelden. De laatste door sponsor uitzendbureau Diverze.
 • Onze barkoelingen zijn verbeterd door horecakoelkasten met doorkijkdeuren.

Programma:

 • Vrijdag 22 december vanaf 19 uur: “Wie wint er toernooi”. Dat is as vrijdag voor iedereen. Inschrijfgeld? Neem lekkere hapjes mee! Veteranen 1 is er ook
 • Donderdag 25 januari vanaf 20.00: ALV met op de agenda oa. evaluatie beachtennis, brainstorm over rookbeleid en mogelijke grondaankoop bij de ingang. Agenda en vergaderstukken volgen in januari.

Van de ledenadministratie – let op:

 • Het huidige seizoen loopt alweer ten einde en we hopen natuurlijk dat iedereen gewoon lid blijft voor het nieuwe seizoen. Wil/moet je toch opzeggen, doe dat dan vóór 31 december via een mail aan ledenadm@tvstort.nl. Opzeggen na 31 december betekent dat je de volle jaarcontributie moet betalen.
 • Ben je volgend jaar 18 of ouder, dan geldt het seniorentarief. Als student kom je in aanmerking voor het voordelige studententarief. Ben je student, stuur dan vóór 31 december een kopie van je studentenpas naar ledenadm@tvstort.nl.

Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2018!

Dirk Kramer, Voorzitter

Voorjaarscompetitie 2018

Hier tref je het inschrijfformulier voor de voorjaarscompetitie aan.

De aanvoerders van het afgelopen jaar hebben deze al ontvangen.

Als je met een team competitie zou willen spelen, graag het formulier invullen en opsturen dan wel in de kantine neerleggen met vermelding per mail, dat je dat gedaan hebt.

Inschrijven als individu kan ook. De TC zal dan kijken of je ergens bij een team te plaatsen bent.

Let je even op de inleverdatum? 23 november

De teams , die afgelopen seizoen hebben gespeeld hebben in principe voorrang, maar de TC kan hier in voorkomend geval van afwijken.

Het kan zijn, dat jouw competitie niet op het inschrijfformulier staat(of jullie willen wat anders dan vorig jaar). Je kunt deze dan invullen op de laatste regel van het formulier.

Met sportieve groeten,

Namens de TC

Mike

Blind Dubbel Date Toernooi

Blind Dubbel Date Toernooi

Beste Stortleden,

Op woensdag 1 november van 19.30 tot 23.00 organiseren we weer het Blind Dubbel Date Toernooi. Je speelt telkens met een andere partner een dubbelpartijtje van 30 minuten. Degene die aan het eind van de avond de meeste gewonnen games op zijn naam heeft staan wint!

Meedoen is ook nu weer gratis, maar iets lekkers voor bij de koffie of borrel wordt op prijs gesteld.

Inschrijven kan tot maandag 23 oktober. Vul het formulier via deze link Inschrijfformulier Stort dubbeldate toernooi  in of stuur een e-mail met je naam en speelsterkte naar: stortdubbeldate@gmail.com.

Hopelijk tot 1 november!

Jean-Paul en Anita